Fosso Consultancy BV

Werkwijze

Fosso Consultancy werkt bij voorkeur op grootschalige multidisciplinaire projecten. Project management beperkt zich niet tot het invullen van voortgangsrapportages. Actief wordt een project geleid. Risico’s en issues worden zorgvuldig bewaakt, behandeld en gecommuniceerd. Geen valse- en schijnzekerheden of schimmige spelletjes.

De planning is altijd realistisch. Als uitloop noodzakelijk blijkt wordt dit direct gecommuniceerd. Zuiver en zonder paniek voetbal te spelen verdwijnt niets onder het tapijt. Dit leidt ertoe dat projecten bij aanvang een grote mate van onzekerheid kennen maar na enkele maanden als het ware geruisloos richting implementatie gaan.

Hierna volgt de nazorg die wordt afgerond met een evaluatie, zodat het leereffect voor een volgende keer wordt geborgd.

Wilt u meer informatie? Neem contact op met Enrico Sloot.